KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no Forskerne fikk nylig åtte millioner kroner fra EU til et treårig forskningsprosjekt.— Sett i lys av drapet på 15-årige Benjamin Hermansen, er toleranse og forebygging av vold og rasisme blitt enda viktigere enn før, sier professor Arild Holt-Jensen ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen. Han er koordinator for prosjektet.Forskerne fra de åtte europeiske landene skal studere utsatte bydeler som har klart å skape bedre bomiljø og bryte ned gjengdannelsene.- Prosjektets oppgave er å vise hvordan det gjennom boligpolitikken og lokale initiativ kan skapes trygghet og et godt miljø for dem som bor der, sier professoren.I mange byområder i Europa finnes en kombinasjon av dårlig boligstandard, opphopning av langtidsarbeidsledige og sosialklienter.- Det alvorligste ved dette er at barn som vokser opp slik har dårlige fremtidsprognoser.For å skape gode bomiljøer tror vi det er viktig å blande folk med ulike ressurser, noe vi har lyktes ganske bra med i Norge, sier professoren.Flere boområder i Bergen er med i undersøkelsen, blant annet Lyderhorn Borettslag. Området er valgt ut fordi en har greidd i å snu en negativ trend.- Vi tror andre byer i Europa kan lære av dette, sier professor Holt-Jensen.