Kommisjonen mener elleve EU-land bevisst har strøket rundt 7.000 badesteder fra deres offisielle lister for å slippe å følge opp EU-regler som skal beskytte badegjestenes helse. Derfor tar nå Kommisjonen rettslige skritt overfor Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Portugal, Spania, Italia og Hellas.

Kommisjonen minner landene om at de ikke har lov til å vri seg unna problemer med vannforurensning bare ved å stryke de berørte områdene fra offisielle lister over badesteder. Kommisjonen har sendt en skriftlig advarsel til de elleve landene og bedt dem forklare hvorfor badestedene er strøket.

Bekymret

– EUs badevannsdirektiv er med på å sikre at millioner av badende kan nyte godt av rent badevann i sommermånedene. Det er grunnen til at jeg er bekymret over at visse medlemsstater ikke lenger anvender direktivets beskyttelsesforanstaltninger ved flere tusen badesteder i hele EU, sier EUs miljøkommissær Stavros Dimas i en kommentar.

Han fastslår at dersom et medlemsland unnlater å rense badevannet i forurensede områder, er det «i strid med direktivets ånd og bokstav».

Pågått lenge

Kommisjonen mener at praksisen med å fjerne badesteder fra offisielle lister har pågått helt fra begynnelsen av 1990-årene til 2004.

Kommisjonen kritiserer også Italia for å ha unnlatt å kontrollere badevannskvaliteten ved 244 badesteder der det i 2004 ble innført badeforbud.