Det ble klart da en norsk delegasjon under ledelse av ambassadør Einar Bull møtte EU-kommisjonen i Brussel tirsdag morgen.

— Vi har bedt Norge oppheve tiltakene. Vi mener de er urimelige, overdrevne og ikke i samsvar med reglene for det indre markedet, sier en høytstående tjenestemann i EU-kommisjonen til NTB.

Han sier videre at saken vil bli tatt opp i EØS-komiteen dersom ikke Norge følger EUs krav.

— Det er svært uheldig at et medlem av det indre marked går til slike tiltak. Det er et svært dårlig eksempel overfor andre tredjeland, sier tjenestemannen.

Siden Norge er en del av det indre marked, mener EU-kommisjonen at det norske importforbudet skulle ha vært begrenset til produkter fra Storbritannia og Frankrike. Dette er løsningen de andre EU-landene har valgt.

EU-ambassadør Bull bekrefter at EU er kommet med en formell henvendelse om å oppheve importforbudet.

(NTB)