Det hjelper ikke at Norge er best i klassen når det gjelder fornybar energi med en andel på 60 prosent. EU kan pålegge oss å øke dette til 74 prosent, og da trengs det større kapasitet i linjenettet.

— Jeg tror alle de som ønsker at all denne nettkapasiteten skal gå i sjøkabel, vil måtte innse at det ikke er realistisk, sier nestleder Unni Berge i miljøbevegelsen Zero til NRK.

Hun tror ikke det er tid nok til å utrede løsninger med sjø- eller jordkabel dersom Norge skal klare kravene i fornybardirektivet, som det fortsatt forhandles om. Vindkraft og småkraft på Vestlandet er avgjørende for å nå målene, men det er i dag ikke kapasitet i nettet til å ta imot dette, sier Statnett.

Ordfører Mona Hellesnes i Ulvik mener nye kraftledninger vil være katastrofalt og at vi om noen år vil trekke på smilebåndene over den pågående kabelkrangelen.

— Da har vi kommet mye lengre teknologisk og har fått kabelløsninger på pass over alt, tror Hellesnes.