— Tendensen er helt klar. Vi er på vei ut, sier EU-ambassadør Einar Bull til Aftenposten. Norsk deltakelse i rundt 50 komiteer står i faresonen.

Aftenposten skriver at EU stadig blir mer formell i sin holdning til Norge og de andre EFTA-landene. Der Norge tidligere fikk innpass, finner diplomatene stadig oftere en stengt dør.

Den restriktive holdningen oppfattes som et resultat av den planlagte EU-utvidelsen østover. Det har blitt viktigere for EU å markere hvilke land som står innenfor, og hvilke som er utenforland.