Et internt forslag fra EUs avdeling for konkurranse slår fast at det er for tidlig å lage retningslinjer for statsstøtte til renseanlegg for CO2.

Dermed vil CO2-rensing og lagring falle inn under de generelle EU-reglene om statsstøtte, der hovedregelen er at statsstøtte er forbudt.

Olje— og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) sier til Aftenposten at Mongstad-prosjektet vil strande dersom EU-reglene hindrer store statlige bidrag.

Statlig støtte kan gis på bestemte vilkår, men da må prosjektene defineres som spesielt interessante i europeisk sammenheng. EU ser for seg 10 – 12 demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering fra kull- og gasskraftverk innen 2015.

Men Norge har ikke meldt inn verken Mongstad eller Kårstø til godkjennelse hos EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen.

– Det ville ha hjulpet. Da hadde de hatt noe konkret å jobbe med, sier Paal Frisvold som jobber for Bellona i en gruppe som gir råd til EU.

Enoksen sier at han ikke frykter krasjlanding for prosjektet som statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har kalt «Norges månelanding». Han har allerede tatt opp problemstillingen i to møter med EUs energikommissær Andris Piebalgs.

Knut Strand (arkiv)