EU-kommisjonens velvilje overfor norsk direktiv-vegring er i ferd med å ta slutt. Minst 35 politisk betente rettsakter venter fortsatt på norsk godkjennelse, flere år etter at de skulle vært innarbeidet i norsk lov— og regelverk, skriver Aftenposten.

De fleste er knyttet til EU-direktiver om barnemat, tilsetningsstoffer i mat (populært kalt matsminke) og genprodukter, foruten gassdirektivet og patentdirektivet.

Direktivene er for lengst blitt gjeldende for EU-området, men har skapt hodebry for skiftende norske regjeringer, og er dermed blitt liggende. Det betyr samtidig at Norges EFTA-partnere i EØS-samarbeidet, Island og Liechtenstein, heller ikke har fått viktige deler av reglene for det indre EU-markedet på plass.

-Vi har vært tålmodige, ekstremt tålmodige, men ett sted går grensen, sier en sentralt plassert kilde i EU-kommisjonen til Aftenposten. Vedkommende peker eksempelvis på rettsakter som skulle vært innarbeidet så tidlig som i desember 1995 (fargestoffer og søtningsstoffer) og som ennå ikke er godtatt på EFTA-siden på grunn av norsk trenering.

Dersom Norge nekter innførsel av produkter som er godkjent i EU, vil kommisjonen svare med å stenge for norske produkter. Det kan i praksis bety full grensekontroll med norske produkter beregnet på EU-markedet, inkludert prøver av hver eneste last som kommer til EU før innførsel godkjennes.