Knapt er den langvarige dragkampen om minsteprisen på laks over, før EU-Kommisjonen igjen er på krigsstien mot norsk fiskeeksport.

Torsdag vil EU-kommisjonen vedta å ilegge norsk eksport av regnbueørret en straffetoll på 21,4 prosent. Dette er et såkalt foreløpig tiltak i påvente av en grundigere vurdering som skal foretas de neste seks månedene.

«Dumpet ørret»

Utgangspunktet er at finske fiskeoppdrettere sist sommer anklaget norske konkurrenter for å dumpe ørret på EU-markedet. EU-kommisjonen gjorde undersøkelser hos et utvalg selskap, og er nå i ferd med å konkludere. En kilde i EU-kommisjonen etterlater liten tvil om hva konklusjonen blir:

— Vi har frist med å ta beslutning til torsdag og forslaget er til høring blant kommissærene. Vi hadde nok merket det til nå, dersom det er uenighet, sier kilden, som videre hevder at den norske dumpingen i fjor var «utvilsom og substansiell».

Det siste bestrides av prosjektdirektør Per Dag Iversen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

— EU-kommisjonen lager alltid de regnestykkene som passer dem. Etter vår vurdering er dumpinganklagen grunnløs, sier Iversen.

Tapt kamp

FHLs antidumpingekspert har kjempet lenge for å hindre at straffetollen kommer, men har nå gitt opp.

— Det er ikke lenger tvil om at straffetollen blir vedtatt. Nå må vi jobbe for å hindre at tiltaket blir gjort permanent, sier Per Dag Iversen.

Varige EU-sanksjoner mot norsk ørreteksport må eventuelt vedtas av EUs råd, innen seks måneder. Det betyr at 18. mars er neste D-dag.

Eksporten av oppdrettsørret er betydelig mindre enn eksporten av laks. Men veksten i EU-markedet er sterk. Ferske tall fra FHL Havbruk viser at eksporten av ørret til EU fra januar til og med august i år var på 9400 tonn, sammenliknet med 5700 tonn i samme periode i fjor. Verdien av eksporten så langt i år er på rundt 200 millioner kroner.

Prisene har steget sterkt i det siste, sammenliknet med perioden i fjor da dumpingen skal ha funnet sted.

— Fortsatt er Japan det klart største markedet for norsk ørret, men utviklingen i EU har vært meget lovende. Da blir det selvfølgelig tungt å måtte slite med en toll på 21,4 prosent, sier direktør Trond Davidsen i FHL Havbruk.

Han tror det er mulig å opprettholde en del eksport, tross straffetollen, men sikker er han ikke.

«Bortimot rettsløs»

Trond Davidsen mener manglende EU-medlemskap gjør Norge «bortimot rettsløs» når Kommisjonen tar frem kalkulator, taster inn et regnestykke og ender med «dumping» i displayet.

— For å sikre vår næring, er kun EU-medlemskap godt nok. Det mener hele FHL, fra det minste distriktslag og oppover, sier Trond Davidsen.