– Det er en viktig milepæl i arbeidet med å slå de to selskapene sammen, så dette er vi godt fornøyd med, sier informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad i Statoil til NTB.

De to selskapene har hele tiden ment at det ikke er noen konkurransemessige hindre for fusjonen og at de dermed har hatt en god sak for EU-kommisjonen, men Aanestad er likevel lettet over avgjørelsen.

– Glade

– EU-kommisjonen har jo gått grundig inn i saken, så vi har jo ikke kunnet forskuttere noen konklusjon. Men nå er vi glade for den konklusjonen som er kommet, sier Aanestad.

Blant sakene kommisjonen har vurdert, er størrelsen på det fusjonerte selskapets dominerende stilling som gassprodusent på norsk sokkel. Kommisjonen fant imidlertid at fusjonskameratene vil møte tilstrekkelig konkurranse både på EU-nivå og i de enkelte EU-landene hvor det nye selskapet til sammen får en sterk markedsposisjon på gass.

EU-kommisjonen kom til samme slutning når det gjelder den posisjonen det fusjonerte selskapet vil få på det svenske bensinstasjonsmarkedet, hvor både Statoil og Hydro i dag er veletablerte aktører.

Dermed kunne EU-kommisjonen torsdag kunngjøre i medhold av artikkel 6 (1) (b) i EUs fusjonsforordning at fusjonen er forenlig med fellesmarkedet, noe de to selskapene var raske med å varsle markedet om torsdag ettermiddag.

Generalforsamling neste

De neste milepælene nå er at selve fusjonsavtalen skal godkjennes på ekstraordinære generalforsamlinger i de to selskapene.

– Det regner vi med vil skje i slutten av juni eller begynnelsen av juli, sier Aanestad.

Den dominerende eieren i både Statoil og Hydro, staten, har allerede gitt fusjonen sin velsignelse, og med EU i ryggen ligger alt til rette for en gjennomføring etter det oppsatte planen.

Staten skal bli sittende med 67 prosent av aksjene i oljekjempen etter at fusjonen er gjennomført.

Fusjonen er imidlertid fortsatt gjenstand for godkjennelse i andre land i henhold til relevant lovgiving, heter det i børsmeldingen fra de to selskapene.