EUs finske formannskap fordømmer atomprøvesprengningen på det sterkeste.

— Det var uakseptabelt å gjennomføre denne testen, heter det i en uttalelse fra EU-formannskapet.

EU samarbeider tett med resten av det internasjonale samfunnet for å komme med en kraftig reaksjon overfor «denne provoserende handlingen», heter det videre.

— Denne testen setter den regionale stabiliteten i stor fare og utgjør en alvorlig trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, sier EU-formannskapet.