EU-dommen setter den såkalte allmenngjøringen av norske tariffavtaler i fare, skriver Klassekampen.

Staten Luxembourg ønsket å ha rett til å forsvare arbeidstakeres lønns— og arbeidsvilkår, i forhold til EUs frie konkurranseregler. Det var landets lovgiving som fastslo at deltidsansatte fra utlandet skulle ha samme rettigheter i arbeidslivet som landets egne statsborgere. Mens arbeiderne var fornøyde med lovgivningen, var flere arbeidsgivere langt mer utilfreds og anket saken inn for EU-domstolen.

Og konklusjonen har skapt storm i europeiske fagforeninger. Luxembourg tapte og må derfor endre lovgivningen slik at selskaper som har utenlandske ansatte, kan operere med lavere standarder enn selskaper som har ansatte fra Luxembourg.

Dommen kan få konsekvenser for utlendinger som arbeider i Norge. I første omgang for utenlandske arbeidere innenfor skips- og verftsindustrien, samt verkstedsindustrien, skriver Klassekampen. Justisdepartementets lovavdeling skal nå vurdere hvorvidt denne og tre andre dommer som underminerer allmenngjøringen, også får konsekvenser for norsk lovgiving.