Spredningen av fugleinfluensa i Europa sto høyt på dagsordenen da EUs utenriksministere møttes i Luxembourg tirsdag. Dagen før ble fugleinfluensa for første gang påvist i et EU-land, nemlig Hellas. Fugleinfluensaviruset av typen H5N1 er allerede funnet i Romania og Tyrkia.

– Alt tyder på at viruset kan bli spredt av trekkfugler. Det betyr at vi selvsagt ikke kan utelukke at det vil bli påvist også i andre områder av EU, sa EUs helsekommissær Markos Kyprianou på en pressekonferanse i Luxembourg.

Fugleinfluensa har spredd seg fra Asia til Europa, og EU-landene mener faren for økt spredning krever et samordnet svar fra det internasjonale samfunnet. De oppfordrer til et forsterket samarbeid med andre institusjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE), FNs mat og landbruksorganisasjon (FAO) og Verdensbanken. Partene forbereder seg nå på et viktig FN-møte i Genève 7.-9. november.

Handlingsplan

EUs britiske formannskap er ifølge utenriksminister Jack Straw i ferd med å utarbeide en handlingsplan for å forebygge og kontrollere ytterligere spredning av fugleinfluensa, samt gjøre EU-landene i stand til å møte en eventuell global epidemi, en såkalt pandemi.

Både utenriksminister Straw og EUs helsekommissær Kyprianou la vekt på at fugleinfluensaen foreløpig er en dyresykdom, og at det ennå ikke er noen tegn til at viruset har endret karakter til å bli et virus som kan smitte mellom mennesker. Det er først hvis det skjer at situasjonen kan bli svært alvorlig.

– Jeg ønsker å skille mellom dyrehelse og den mulige trusselen ved en pandemi. Det er to separate saker. Det faktum at vi har fått fugleinfluensa i Europa nå påvirker ikke faren for en pandemi. En slik global epidemi kan komme fra dette viruset eller fra en mutasjon av et annet influensavirus, sa Kyprianou.

– Ikke godt nok forberedt

EUs helsekommissær mener at EU-landene ikke er godt nok forberedt på å møte en eventuell pandemi.

– Vi har ikke nådd det nivået som vi bør være på, sa Kyprianou tirsdag.

Han tenker spesielt på landenes lagre av medisiner som kan brukes til behandling dersom en pandemi skulle bryte ut. Ifølge Kyprianou har over halvparten av EU-landene bestilt medisiner til bruk mot en pandemi, men altså ikke alle landene.

Norske helsemyndigheter sier de er godt forberedt på en eventuell pandemi. 1,4 millioner kurer Tamiflu ligger på lager, noe som er nok til å behandle 25 prosent av den norske befolkningen. Tamiflu reduserer influensasymptomene og varighet for sykdommen hos den enkelte pasient.

Det sveitsiske legemiddelfirmaet Roche, som har patent på Tamiflu, kunngjorde tirsdag at de er villige til å la andre produsere legemiddelet for å møte den økende etterspørselen.