Dette går fram av svarbrev adressert til to personer som nylig har tatt opp denne saken med departementet.

Samferdselsdepartementet viser til definisjonen av moped i «Rådsdirektiv 2002/24/EF om standardtypegodkjenning av to— og trehjulede motorvogner», som ikke tillater at enkeltland kan ha høyere tillatt fart enn 45 km/t for moped.

«Siden Norge er medlem av EØS, er vi forpliktet til å bruke denne definisjonen», skriver departementet – og tilføyer at vi dermed ikke kan vedta nasjonale regler som avviker fra dette.

Det går ikke fram av brevene om Samferdselsdepartementet ville ha vurdert å heve fartsgrensen dersom Norge ikke var bundet av EU-direktivet og EØS-avtalen.