På den såkalte EØS-komiteens møte i Brussel fredag 9. november markerte daværende EU-ambassadør Einar Bull Norges sterke interesse for å delta i European Maritime Safety Authority (EMSA), EUs nye byrå som skal arbeide med sjøsikkerhet.

Bull gjorde det klart at Norge var svært lite fornøyd med utsiktene til å bli behandlet som et vanlig tredjeland i EMSA. Tredjelandsstatus betyr i praksis at Norge ikke får innflytelse. Som stor sjøfartsnasjon ser Norge det som uakseptabelt, mente han.

Brev i siste liten

Fra en kilde på EU-hold er Bergens Tidende gjort kjent med at Norges kraftige utspill kom overraskende på EU-kommisjonens folk i dette organet, som regelmessig møtes for å drøfte EØS-saker

Samtidig skal flere av EU-landenes faste ambassadører i Brussel ha blitt forbløffet over et brev fra sin kollega Einar Bull om samme emne. Disse ambassadørene møttes samme dag i COREPER, et viktig forum som samordner EU-landenes standpunkter mellom møtene i Ministerrådet. Brevet ble sendt ambassadørene kvelden før møtet.

Desperat forsøk

Overfor Bergens Tidende hevdes det at brevet på EU-siden ble sett på som et desperat forsøk på å komme på banen i siste liten. Norge burde ha markert sin interesse — og styrken i interessen - langt tidligere.

Meningen var at COREPER på møtet skulle ha foretatt sin endelige behandling av spørsmålet om opprettelse av EMSA, men slik gikk det ikke. Prosessen fortsetter en stund til, og dermed har Norge fått bedre tid.

Ambassadør Einar Bull har nettopp gått av og er nå på ferie. Ministerråd Erik Århus ved Norges EU-delegasjon bekrefter at det ble sendt brev til COREPER om EMSA torsdag 8. november. Han ønsker ikke å kommentere EUs kritikk direkte, men sier dette.

Tar kritikk til etterretning

— Men hvis EU mener vi har vært for passive, må vi ta det til etterretning og jobbe bedre med fremtidige saker. EMSA er viktig for oss, det samme gjelder byråene som skal jobbe med luftfart og matsikkerhet, sier Århus.

En kilde i Utenriksdepartementet, som ikke vil navngis, bekrefter overfor BT at EU har rett i sin kritikk. Norge «burde ha jobbet mer intensivt og løpende».

Ekspedisjonssjef Ida Skard i Nærings- og handelsdepartementet har hatt hovedansvaret for å ivareta norske interesser i denne saken.

— EMSA blir et svært viktig europeisk organ innen skipsfart, og for Norge er det derfor viktig å sikre seg en best mulig posisjon, sier Skard.

— Hvordan har den norske innsatsen vært for å sikre en slik posisjon?

«Vi får se»

— Nå i sluttfasen har vi hatt en god kommunikasjon med EU.

— Og i tidligere faser?

— Jeg vil ikke komme med karakteristikker av hva vi har gjort og ikke gjort. For ett år siden var det ikke særlig klart hvordan EMSA ville fungere. Nå viser det seg altså å bli et viktig organ. Det er alltid naturlig å sette inn ekstra ressurser i sluttfasen, sier Skard, som leder avdelingen for skipsfart i departementet.

Om det blir mulig å sikre Norge en plass på linje med EU-landene er hun ikke sikker på.

— Vi får se. Jeg regner uansett med at vi får en tung posisjon, i og med at vi er en viktig sjøfartsnasjon, sier Skard.