EUs flysikkerhetsorgan, European Aviation Safety Agency (EASA), mener at flyttingen har svekket tilsynets evne til å kontrollere aktørene i luftfarten vesentlig, skriver VG.

2006 vil bli kritisk, mener EASA, som trolig vil sende nye inspektører til Norge allerede før sommeren.

EASA hadde et firemanns inspeksjonsteam i Norge fra 21. til 25. november. De kontrollere kontrollørene fra Luftfartstilsynet. I den 21 sider lange rapporten som ble utarbeidet etter inspeksjonen i Norge blir Luftfartstilsynets avdeling for flyvedlikehold slaktet. Opplæringsseksjonen slipper heller ikke unna.

Siden Luftfartstilsynet ble vedtatt flyttet til Bodø i 2003 har erfarne inspektører sluttet i tur og orden. Mange av dem som fortsatt jobber der er tatt ut av tjeneste for å lære opp nyansatte inspektører.