— Jeg appellerer til alle berørte land om å ta ansvar for å bevare denne fellesbestanden. Å øke fangstene med 300 prosent med den hensikt å posisjonere seg er totalt uansvarlig. Dette anarkistiske fisket kan true hele kolmulebestanden, sa Franz Fischler, som er EU-kommissær med ansvar for landbruk og fiskerispørsmål.

Utspillet kommer i kjølvannet av et møte i Reykjavik 11. og 12 mars der EU, Norge, Færøyene, Grønland og Island - med Russland som assosiert part - ikke kom til enighet om nye kolmulekvoter for 2002.

Etter sammenbruddet på Island har flere land varslet en opptrapping av fisket, for å vise muskler foran senere forhandlinger. Fiskeriminister Svein Ludvigsen annonserte tirsdag en økning av kvoten med 50.000 tonn for Norges del. I tillegg mer enn antydet han at regjeringen kan komme til å åpne for fritt fiske av kolmule på de nyoppdagede bankene nord for 65. breddegrad.

— Norge vil ikke gjennomføre en ensidig reduksjon i sitt kolmulefiske. Norge og EU har redusert sine kvoter, men siden de øvrige kyststatene ikke innførte tilsvarende begrensninger i sitt fiske, må Norge endre sin regulering, sa Svein Ludvigsen til Fiskaren i går.