EFTA-landene har nå oversendt EU et utkast til EØS-vedtak om fornybardirektivet, om et mål om en ny fornybarandel på 67,5 prosent i 2020.

Dette vil være en økning på nærmere ti prosent fra 2005. Det betyr at rundt to tredeler av norsk energiproduksjon vil være fornybar, en andel langt større enn i andre EU-land.

— Jeg er glad for at arbeidet med gjennomføringen av fornybardirektivet nå har kommet et langt skritt videre. Regjeringen deler EUs ambisjoner om en sterk satsing på fornybar energi. Et norsk mål på 67,5 prosent reflekterer vår ambisiøse politikk på dette området, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe i en pressemelding.