I en såkalt grønnbok, som kommisjonen ga ut torsdag, summerer den kostnadene ved dobbelthaker, pæreform og bildekk rundt livet.

EUs 14 millioner overvektige står for sju prosent av landenes helseutgifter, sier kommisjonen, som viser til en amerikansk undersøkelse som viser at en overvektig person koster helsevesenet 37 prosent mer enn en person med normal vekt.

Kostnadene blir større om en tar med indirekte effekter som nedsatt produksjonsevne.

Å få gjort noe med fedmen er derfor avgjørende for å leve opp til Lisboa-målene om styrket konkurranseevne i EU, sier EU-kommisjonen.

Men kommisjonen foreslår ikke nye direktiver for å slanke EU-borgerne.