Stevningen ble overlevert fra ESA til domstolen denne uken.

Det var i fjor høst at det ble klart at striden om hvem som skal eie og drive spillautomater ville ende i domstolen. Da signaliserte ESA at de ikke ser at arbeidet mot spillegalskap har sammenheng med hvem som eier automatene.

– Overrasket

Stortinget vedtok i 2003 at pengespill på automater bare skal kunne tilbys av Norsk Tipping. ESA mener vedtaket er i strid med EØS-avtalen.

– Jeg er overrasket over at ESA opprettholder sitt tidligere standpunkt i denne saken, til tross for at EU-parlamentet senest i februar i år vedtok å ikke innskrenke nasjonalstatenes frihet til å fastholde en egen nasjonal politikk på pengespillområdet, sier kultur— og kirkeminister Trond Giske (Ap) i en kommentar til søksmålet.

Ett år

Automatstriden har gått sin gang i det norske rettssystemet parallelt med at ESA har krevd at regjeringen må gi opp planene.

Borgarting lagmannsrett kom i august 2005 til at Stortingets vedtak ikke var i strid med EØS-avtalen. Denne kjennelsen er anket til Høyesterett av lotteribransjen, men Høyesterett tar ingen beslutning før avgjørelsen er kommet fra EFTA-domstolen.

Det er ytterligere flere formelle runder før en dom fra EFTA-domstolen kan foreligge. Norge skal nå gi sitt tilsvar. Deretter kan ESA gi sin replikk og Norge igjen en replikk til replikken.

Trolig kan dommen være klar i første halvdel av 2007.