Rudshøgda-anlegget har vært i søkelyset i forbindelse med jakten på de farlige E.coli-bakteriene i kjøttdeig, men er ikke ett av de tre norske slakteriene hvor ESA har påtalt dårlige hygiene, opplyste Veterinærinstituttet på en pressekonferanse fredag.

Tre norske slakterier ble kontrollert av ESA i september i fjor som ledd i ESAs kontroll med det norske Mattilsynets tilsyn med kjøttproduksjonen.

ESAs generelle inntrykk etter kontrollen var at slakterihygiene generelt sett var tilfredsstillende, men samtidig påtalte ESA enkelttilfeller av dårlig renhold og dårlig skille mellom rene og urene soner.

— Mye av dette er rettet opp, men Mattilsynet vil overvåke dette sterkere og benytte strengere reaksjonsformer om nødvendig, sier Mattilsynets direktør Joakim Lystad.

Håndtering av innvoller og ferskt kjøtt om hverandre, elendig hygiene og manglende kjølekapasitet, var noen av de mange funnene i norsk kjøttproduksjon, ifølge rapporten fra EFTAs overvåkingsorgan ESA.