ESA mottok i fjor en klage over at Universitetet i Oslo skulle reservere 30 akademiske stillinger i et likestillingsprosjekt for kvinner. Klageren får nå medhold av ESA, som har sendt en formell advarsel til norske myndigheter, ved Kirke— og utdanningsdepartementet.

— Det er ikke i strid med EØS-avtalen å fremme likestilling eller å prioritere kvinner. Men det er ikke adgang til å ekskludere det ene kjønnet fra søkeprosessen, sier saksbehandler i ESA, Grete Ytterdal, til NTB.NTB

Etter det NTB får opplyst er det aktuelle likestillingsprosjektet allerede påbegynt og skal pågå til 2004.