— EU-kommisjonen la frem himmelhøye økonomiske krav som er totalt urealistiske. I tillegg kom EU-kommisjonen med urealistiske krav om å få investere i Islands fiskeflåte, sier Islands EU-ambassadør Kjartan Johannsson etter at det første forhandlingsmøtet er ferdig.

— Men vi noterte oss at kandidatlandene var interesserte i å videreføre handelen med fisk, og hadde en mer realistisk holdning enn kommisjonen, legger han til.

Rundt det store forhandlingsbordet i Charlemagnebygningen i EU-hovedstaden møtte representanter for de ti kandidatlandene til EU, samt EU-kommisjonene og de tre EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein.

Forhandlingene er nødvendige fordi EU og EØS skal utvides med ti nye land fra 2004.

EUs forhandlingsleder, Percy Westerlund, fastholdt før møtet at de tre EFTA-landene må mangedoble det økonomiske bidraget til sosial utjevning i EU og antydet et forhandlingsutspill om mellom 400 og 500 millioner euro, eller mellom 2,6 og 3,7 norske kroner.

Westerlund varslet også at et norsk krav om markedsadgang for fisk blir møtt med krav om økt adgang for EU-borgere til å investere i den norske fiskeflåten, og dermed adgang til norske fiksekvoter.

Norges viktigste krav er å hindre at det skapes nye handelsbarrierer i Europa som følge av EU-utvidelsen, og å sikre en god markedsadgang for norske sjømatprodukter til et utvidet EU, sa den norske forhandlingslederen, EU-ambassadør Bjørn Grydeland, før forhandlingene startet.

Torsdagens forhandlingsmøte var det første av flere forhandlingsrunder, som etter planen skal ende med at 28 stats- eller regjeringssjefer undertegner avtalen om et utvidet EØS-område i Aten 16. april. (NTB)