Et prosjekt i regi av Nærings— og handelsdepartementet, Justisdepartementet og Arbeids- og administrasjonadepartementet er startet for å fjerne rettslige hindringer i forbindelse med omleggingen. Regjeringen drar samtidig i gang en omfattende høringsrunde med frist 1. mars i år, før en odelsproposisjon er klar til høsten.

Eventuelle endringer i instrukser og forskrifter som ikke krever endringer i lov skal kunne tre i kraft allerede fra 1. juli i år, heter det i en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.NTB