Prøver analysert ved Veterinærinstituttet har påvist en sykdomsfremkallende type E. coli i kjøttdeig fra Norturas slakteri i Egersund.

Det er Dalane Tidende som skriver at det ble gjort stikkprøver i kjøttdeig fra. Stikkprøvene ble tatt i forbindelse med jakten på smittekilden til det nasjonale utbruddet av E. coli O157.

Det gjelder et parti på 18 tonn fordelt på 45.000 pakker kjøttdeig med holdbarhetsdato 12. mai, opplyser Mattilsynet.

Barnehage i Masfjorden

Ifølge Dalane Tidende kom Mattilsynet og Folkehelseinstituttet på sporet av det sykdomsfremkallende kjøttdeigpartiet fra Egersund da det ble tatt prøver i Nordbygda barnehage i Masfjorden i Hordaland.

_Les også:

E. coli i barnehage E. coli-mysteriet vokser_

Stikkprøven som i dag kom tilbake med bekreftende funn på E.coli-bakterier ble undersøkt av Veterinærinstituttets lab i Oslo. Dette skal ha skjedd i forbindelse med etterforskningen av det kjente E.coli-utbruddet.

Pakken med kjøttdeig som det ble tatt prøver av, ble funnet nedfrosset i barnehagen til ett av barna som er blitt syke.

– Dette er et tilfeldig funn som ikke kan knyttes til det pågående E. coli-utbruddet. Faren for at dette kjøttdeigpartiet skal kunne fremkalle sykdom, regnes som lav til neglisjerbar. Det er ikke registrert noen pasienter med denne typen E. coli i år, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet.

Ingen registrerte syke

Stikkprøven ble tatt i jakten på smittekilden som hittil har gjort ni barn og en tenåring syke. Ett av disse barna, en to år gammel gutt fra Nordfjordeid, døde i januar etter at han utviklet nyresykdommen HUS (hemolytisk-uremisk syndrom), skriver Dalane Tidene.

Ingen av de registrerte sykdomstilfellene forårsaket av E.coli-bakterien kan imidlertid knyttes til denne bakterien.

– Faren for at dette kjøttdeigpartiet skal kunne fremkalle sykdom, regnes som lav til neglisjerbar. Det er ikke registrert noen pasienter med denne typen E. coli i år, understreker Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet.

– Dette er et tilfeldig funn som ikke kan knyttes til det pågående E. coliutbruddet, forklarer hun.

Flere hundre matvareprøver

Det er analysert flere hundre matvareprøver i forbindelse med E. coliutbruddet, og Mattilsynet er derfor ikke overrasket over at det er gjort et slikt funn.

Prøven der funnet er gjort er blitt sendt inn til Veterinærinstituttet i forbindelse med etterforskningen av det pågående E. coliutbruddet.

Folkehelseinstituttet har også analysert prøven og bekreftet funnet, samt påvist at bakterien har et annet DNA-mønster enn bakterien som har forårsaket det pågående utbruddet.

Kjøttdeigen som prøven er hentet fra, ble kjøpt inn fersk og siden frosset ned. Siden det er over en måned siden holdbarhetsdatoen gikk ut på dette produktet, er kjøttdeigen ikke lenger til salgs.

Solgt i fem fylker

Kjøttdeigen er solgt i fem fylker: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

E.coli-smitten er påvist i 400 grams pakker med Gilde kvernet kjøttdeig – med fabrikknummer 113 og LOT-kode 9182.

Å spise kjøttdeigen er ikke farlig dersom den er gjennomstekt eller gjennomkokt. Hvis forbrukerne likevel er engstelige for å spise varen, anbefaler Mattilsynet folk å kaste den.

– Mattilsynet mener det er viktig å være åpne overfor forbrukerne, og berømmer selskapet for at de på eget initiativ sørget for dette, sier Kristina Landsverk.

FUNNET HER: Mattilsynet skal ha kommet på sporet etter prøver tatt i Nordbygda barnehage i Masfjorden. FOTO: SCANDION.NO
FUNNET SMITTE: Slik ser kjøttdeigpakkene med E.coli-bakterie i ut. FOTO: NORTURA
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION
SJELDEN BAKTERIE: Det er uklart om barnet er smittet av samme E. coli-type som har rammet syv familier hittil i år.
Lene Solbakken, Folkehelsein.