Folkehelseinstituttet har denne uken fått varsel om utbrudd av mage-tarminfeksjon i en barnehage på Vestlandet og en barnehage på sentrale Østlandet. I den ene barnehagen har ni vært barn syke, i den andre tre barn. To av barna har vært innlagt på sykehus.

Myndighetene ønsker ikke å opplyse nærmere om hvor barnehagene ligger, heller ikke hvilke fylker det er snakk om. Det har blitt tatt prøver av barna i barnehagene.

Ett av barna har fått påvist infeksjon med E. coli, men typen av E. coli er foreløpig ukjent, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Påvist på Østlandet

Folkehelseinstituttet vil ikke opplyse navnet på barnehagen der bakterien er påvist, men avdelingsdirektør Preben Aavitsland, sier til Aftenposten.no at det dreier seg om barnehagen på Østlandet.

Ettersom alle prøvene ikke er klare ennå, er det foreløpig ikke mulig å si sikkert om kun ett barn er smittet.

Kommunehelsetjenesten og Mattilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet om å finne ut hva slags smittestoff som har gitt sykdom og hvordan utbruddene har oppstått.

— På grunn av tilfellene de siste månedene med alvorlig sykdom etter E. coli-smitte, har vi bedt leger og foreldre være ekstra årvåkne og varsle slike hendelser til oss tidlig. Når vi får slike varsler, viser det at systemet fungerer, sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

Kan være ufarlig

Hvert år opplever norske barnehager utbrudd av omgangssyke med oppkast og diare. Det er sjeldent at disse hendelsene fører til alvorlig sykdom.

— Så langt har vi ikke holdepunkter for at disse to diaréutbruddene har noe med E. coli-utbruddet å gjøre. Vi etterforsker likevel grundig slik at vi har all nødvendig informasjon dersom laboratorieanalysene av barnas prøver skulle vise at sykdommen skyldes den samme E.coli som har gitt alvorlig sykdom hos flere barn denne vinteren, sier Aavitsland.

Det kan ventes svar på laboratorieprøver mot slutten av neste uke.

INGAR HAUG STEINHOLT