Under presentasjonen av regjeringens tiltakspakke la Halvorsen fram de siste økonomiske anslagene for kriseåret 2009. Hun understreket at tallene er beheftet med stor usikkerhet.

– Norge vil i 2009 oppleve et kraftig omslag, og det ligger an til nullvekst i økonomien, sa Halvorsen. Situasjonen hos Norges nærmeste handelspartnere er dog verre, med en nedgang i økonomien på 1,5 prosent.

Anslaget for 2009 var i høst en ledighet på 2,75 prosent, men gjennomsnittet for 2009 er nå satt til 3,5 prosent, med en økning opp mot 4 prosent ved slutten av året. Ledigheten i EU vil ventelig komme opp i 8-9 prosent i år.

Regjeringens samlede tiltak gir en økonomisk impuls på 2,3 prosent, vesentlig høyere enn målsettingen på 1,5 prosent for euroområdet.

– Dette er meget kraftig medisin i et land som tross alt ligger godt an i forhold til sine naboer, sa finansministeren.

Hun viste til at den såkalte handlingsregelen for bruk av oljepenger er en tøyelig ordning. I budsjettet for 2009 legges det derfor opp til en bruk på 5,2 prosent, mot i 4 prosent i et «normalår». I vekståret 2007 var bruken på 3,3 prosent.