Landsstyret er samlet til to dagers møte i trygg velstand i Sandvika vest for Oslo, men den vanligvis så gemyttlige stemningen var som blåst bort på åpningsdagen.

— Det er en god og konstruktiv debatt, og det virker som alle er enige i analysene som Jens og jeg har lagt fram, sa partileder Thorbjørn Jagland til pressen i en møtepause torsdag kveld.

Men selv om landsstyret har samling i bånn og toner ned tegn til strid i ledelsen, legger ikke Jagland skjul på at det er forskjeller mellom ham og statsminister Jens Stoltenberg.

Bra med forskjeller

— I denne situasjonen tror jeg det er bra for partiet at vi i ledelsen er litt forskjellige, både når det gjelder oppfatninger og miljøer. Vi trenger bredden dette gir, svarte Jagland på spørsmål om partiets krise vil få følger for delingen av lederskap.

Jagland fulgte i sin innledning til landsstyret og overfor pressen opp den sterke selvkritikken som han la opp til valgnatten. Stoltenberg virker mer forbeholden, og forsvarer alle regjeringens hovedsatsinger. Hans eneste konkrete innrømmelse er at momsreformen «kanskje» burde vært utsatt.

— Arbeiderpartiet må bli mer samfunnskritisk og flinkere til å innrømme feil og mangler, sa Jagland til pressen.

— Vi må styrke vår evne til å være kritiske til det samfunnet vi har styringen av. Det kreves større grad av åpenhet og ærlighet fra oss alle, og det kreves mest av oss i ledelsen, sa han.

Halv stang

Jagland, Stoltenberg, partisekretær Solveig Torsvik og nestleder Hill-Marta Solberg utgjorde en kvartett som hang med hodet nærmest på halv stang. Men de avviser at det er noen stemning for hoderulling i partiledelsen på landsstyremøtet.

— Valgnederlaget skyldes ikke personer, men politikk, sa Stoltenberg.

— Det er ikke opp til oss, men partiets organer hvem som skal sitte i ledelsen. Vi er valgt av landsmøtet, og stiller oss fortsatt til disposisjon. Jeg tror det er riktig for partiet at både Jens og jeg fortsetter, sa Jagland.

Partiledelsen går mot forslaget fra Hedmark Ap om å framskynde landsmøtet, som først skal være om 14 måneder.

Debatt og samhold

Både Jagland og Stoltenberg oppfordret til debatt og manet til samhold da de innledet til landsstyrets debatt.

De unngikk omhyggelig å komme med utspill som kunne tolkes som uenighet. Stoltenberg, som hadde ordet etter Jagland, fant det nødvendig å komme mulige oppslag om strid mellom ham selv og partilederen i forkjøpet.

— Det er sikkert noen som vil si at det er strid mellom meg og Thorbjørn fordi vi bruker forskjellige ord om valgkampen, og legger vekt på forskjellige ting. Jeg vil bare si at jeg er helt enig med det Thorbjørn har sagt. Det jeg sier nå, er ikke i motsetning til det Thorbjørn har sagt, men tilleggsforklaringer, understreket han.

Sykelønnen

Jagland og Stoltenberg er enige om at uklarheten om sykelønnen hadde betydning for valgutfallet.

— Regjeringen hadde en plikt til å ha en dialog med partene om dette spørsmålet. Feilen var at vi ikke redegjorde klart og tydelig for dette slik at alle lønnsmottakere visste det. Det ble i stedet skapt inntrykk av at noen hadde forsøkt å få til noe annet på kammerset enn det vi kjørte så sterkt fram i valgkampen. Da går det på troverdigheten løs, sa Jagland.

Et stridsspørsmål etter valget har vært partiets forhold til LO. Jagland gjorde det klart at han står last og brast med dem som ønsker å opprettholde et faglig-politisk samarbeid, men han åpner for å vurdere samarbeidsformene og ønsker bedre kontakt også med andre arbeidstakerorganisasjoner.

Partileder og utenriksminster Thorbjørn Jagland og nestleder og statsminister Jens Stoltenberg oppfordret til debatt og manet til samhold da de innledet til debatt ved åpningen av Arbeiderpartiets landsstyremøte i Sandvika torsdag. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX