OLAV GARVIK

— Dette er storm i et vannglass, og det blir ikke aktuelt å be om nye budsjettforhandlinger med regjeringspartiene. De har heller ikke forsøkt å lure meg, svarer finanskomiteens leder, Siv Jensen, når Bergens Tidende går henne på klingen.

Det var mandag at Aftenposten kunne fortelle at Frp bommet ved budsjettforliket 12. november og trodde at skattesvikten i kommune-Norge i år bare blir 2,2 milliarder kroner, mens den i realiteten blir 3,4 milliarder. I det inngåtte forliket får kommunene dermed kompensasjon bare for de 2,2 tapte milliardene.

Noen dager før forliket ble inngått skrev finansminister Per-Kristian Foss (H) både til Stortingets presidentskap og til Fremskrittspartiets stortingsgruppe at anslaget for innbetalte skatter til kommunene i år må justeres ned med 1,2 milliarder kroner i forhold til opplysningene som ble gitt i nasjonalbudsjettet for 2005.

Omkamp utelukket

Men på det tidspunktet så ikke Frp-politikerne denne opplysningen i sammenheng med beregningene som ble gjort i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som ble vedtatt på forsommeren.

Siv Jensen er foreløpig usikker på hvordan hun og partiet skal gripe denne situasjonen an. Noen dramatikk er det i hvert fall ikke grunnlag for, og heller ikke noen omkamp, slik hun ser det.

— Men vi vil vurdere om vi skal komme tilbake til saken og foreslå ytterligere bevilgninger til kommunene i forbindelse med den såkalte nysalderingen av 2004-budsjettet som vi behandler like før jul, sier hun.

Ikke mer å hente

Jensen er for øvrig sterkt i tvil om Frp hadde greid å oppnå mer til fordel for kommunene om partiet likevel hadde hatt full oversikt over omfanget av skattesvikten.

— Jeg har vanskelig for å tro at vi hadde fått innfridd et krav om å kompensere for 3,4 milliarder i skattesvikt, bl.a. på bakgrunn av at kommunene har fått 1 milliard kroner i reduserte utgifter på grunn av at prisveksten har vært mindre enn forutsatt. Det er i hvert fall Finansdepartementets eget anslag. Nå vil kommunene dessuten få oppleve en betydelig satsing på neste års budsjett.

— Hvilken lærdom trekker du av det som er skjedd?

— Først og fremst at kommunene må få samme behandling som staten gir seg selv. I dag er det slik at staten bokstavelig talt kompenserer staten for tapte skatteinntekter. Det samme prinsipp må gjelde for kommunene, noe våre ordførere også har påpekt, sier Siv Jensen til BT.

KLAGER IKKE: Siv Jensen vil ikke beskylde noen for å ha ført henne bak lyset når det gjelder omfanget av skattesvikten i kommunene.<p/> ARKIVFOTO: SCANPIX<p/>