Episoden fant sted i Halden 8. mars i år. Ifølge dommen viste mannen fingeren til to polititjenestemenn som kom kjørende i en uniformert patruljebil «og forulempet dem således under deres lovlige utførelse av tjenesten».

Videre i dommen heter det som følger: «Retten har vektlagt at fingeren ble vist tydelig, og at dette etter omstendigheten var en forulempende, nedverdigende og fornærmende handling som må kunne likestilles med skjellsord rettet mot offentlige tjenestemenn.»

Politiets opprinnelige forelegg var på 5.000 kroner, men dette nektet 37-åringen å godta. Ved å bringe saken inn for Halden tingrett endte det med at han måtte ut med 3.000 i bot og 3.000 i saksomkostninger.