En sak som i utgangspunktet var et tips om dyr som lider, kan bli en barnevernssak, ifølge Dyrevernsnemnda.

– Det er blitt et tøffere samfunn, og det opplever vi også, sier Liv Skrede som er leder for Dyrevernsnemnda i Oslo til P4.

Både sosialkontor og barnevern må ofte kontaktes etter at nemnda har vært på hjemmebesøk hos noen.

– Ofte lider både dyr og barn under forhold som er svært kritikkverdige, sier hun.

Skrede har selv vært i hus og leiligheter der hygienen har vært så dårlig at verken dyr eller mennesker burde ha bodd der.

– Det er utrolig at noen vil la barn og dyr leve under slike forhold som vi opplever når vi foretar inspeksjoner, men det er ikke alle som skjønner at dette er på grensen til mishandling sier Skrede.