Mandag blir det forbudt å selge kosmetikk som er testet på levende dyr, skriver Aftenposten. EU startet sin nedtrappingsplan i 2003 med et forbud mot testing av ferdige skjønnhetsprodukter på forsøksdyr.

Seks år senere ble forbudet strammet inn, og fra mandag kommer totalforbudet mot all omsetning av produkter som inneholder ingredienser som er testet på levende dyr. Forbudet gjelder også i Norge.

Det blir heller ikke mulig å importere dyretestet kosmetikk fra land utenfor Europa

Gjelder ikke tidligere lovlig dyretestet

— Totalforbudet mot dyretesting i kosmetikk får størst betydning for innovasjon, og for videreutvikling av eksisterende produkter. Kosmetikk som allerede er lovlig dyretestet, blir ikke stanset, sier rådgiver Julie Tesdal Håland i Mattilsynet til NRK.

Du er derfor ikke garantert at kosmetikken du kjøper ikke er dyretestet. Kosmetikk som er testet på denne måten før mandag, kan fortsatt selges.

Det finnes også et annet smutthull i EUs nye regler: Hvis dyreforsøkene er gjennomført med andre formål enn rent kosmetiske kan ingrediensene fortsatt brukes i kosmetikk. Legemidler omfattes ikke av de nye reglene.

Kan søke om dispensasjon

Håland forteller til NRK at produsenter fortsatt kan søke om dispensasjon for å teste kosmetikk på dyr, og at kriteriene som må oppfylles for å få ja er under utarbeidelse av Mattilsynet.

— Formålet med den nye regelen er å forhindre at flere dyr blir brukt i kosmetisk hensikt, samtidig som det opprettholder forbrukernes sikkerhet, sier hun til nettavisen.

Mattilsynet har ingen umiddelbare planer om eget tilsyn for å kontrollere at totalforbudet blir overholdt.

— Selv om det kanskje ikke står på pakningen, må produsentene kunne dokumentere at ingrediensene i nye produkter ikke er testet på dyr, og at stoffene trygt kan brukes av mennesker.