Og det er fremdeles hun som har mest å si over det endelige resultatet. Han — på sin side - gjør mesteparten av arbeidet.

Her ser imidlertid trendanalytikerne en endring. Ettersom mannen i større grad interesserer seg for feminine sysler, vil de også ha et ord med i laget når det gjelder innredningen av tradisjonelt kvinnelige rom som bad og kjøkken. Men da blir oppussingen dyrere. Han ønsker nemlig flere maskiner og tekniske finesser.