Det er virkemidlene forskere mener best kan få unge til å stumpe røyken og hindre dem i å tenne sin første sigarett. Målet er å redusere røking blant ungdom med femti prosent på fem år.

I går formiddag fikk helseminister Dagfinn Høybråten overlevert en forskningsrapport som inneholder anbefalte tiltak for å få røyketallene ned. Det er forskerne Jostein Rise og Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning som står bak rapporten.

De har vurdert effekten av til sammen ti tiltak.

De ti tiltakene er: Øke avgiftsnivået, effektivisere aldersbestemmelsene, reduksjon av salgssteder, skoleprogrammer, restriksjoner for røyking i videregående skole, kampanjer i massemediene, lokalbaserte tiltak mot ungdom, assistanse til røykeslutt blant eldre ungdom, røykfrihet på serveringssteder og ensformighet i skrift, form og farge på tobakkspakkene.

Rapporten viser at det er økte avgifter (ti prosent), omfattende massemediekampanjer og strengere håndheving av aldersgrensen ved kjøp av røyk som har størst effekt.

I første omgang er det målrettet skyts mot ungdom som skal iverksettes. I neste runde kommer tiltak for de mer innrøkte eldre.