— Dette har ingen betydning for Norge. Vi har iverksatt en rekke beskyttende tiltak og dessuten undersøker vi samtlige importerte dyr i forbindelse med slakting, sier Hagen.