Han har bedt dem evaluere granskingen, som i juni endte med slakt av omsorgen tidligere barnehjemsbarn fikk. Svarene fra dem blir viktige når Barne— og familieminister Laila Dåvøy på nyåret skal bestemme hvordan den nasjonale granskingen skal foregå.

I går meldte NRK at tidligere elever ved spesialskoler også krever å bli en del av en offentlig granskning. Undervisningsminister Kristin Clemet har lovet å se på saken.

I kjølvannet av barnehjemsskandalen kan flere mørke sider ved historien bli avdekket.

— Det er mange institusjoner som fikk leve sitt eget liv. Pasienter og barn ble neglisjert. Det var systemer og institusjoner som ga alburom for maktsyke mennesker og mennesker som misbrukte barn. Det var lukkete institusjoner med mindre og dårligere kontroll enn i dag, sier Dyregrov.

Han er usikker på om alle har like godt av at de mørke historiene kommer frem i dagslys.

— Spørsmålet vi må stille oss er hva en granskning skal tjene til. Jeg kan forstå at flere vil ha en offentlig anerkjennelse for de opplevelsene de har hatt, sier Dyregrov.

Han mener det var bra at historiene fra Bergen ble fortalt, men er usikker på om det skal være nødvendig for alle som har opplevd liknende overgrep å måtte stå frem med sine historier.

I Bergen forklarte 92 tidligere barnehjemsbarn seg for granskningsutvalget. 307 har til nå kontaktet kommunen for å få hjelp til å søke om erstatning.