TOR LEIF PEDERSEN

Ved kai på Haakonsvern ligger minesveiperne KNM Glomma og KNM Rauma. Hvert av fartøyene, som var nye i 1997, kostet Forsvaret mellom 350 og 400 millioner kroner, ifølge TV 2-Nyhetene. Skipene var omstridt da de ble bygget. Men på grunn av avansert utstyr og evnen til rask forflytning, har de vist seg effektive til å uskadeliggjøre miner. NATO har blitt imponert over de norske fartøyene. Norge ligger i front i NATO når det gjelder minesveiperkapasitet, ifølge TV 2. Fartøyene har seilt til sammen ca. 500 timer. Skjebnen til de to fartøyene er usikker.

Generalinspektøren for Sjøforsvaret, admiral Jan Eirik Finseth, forklarer forholdet med de to minesveiperne slik til Bergens Tidende:

Fikk ikke reservedeler

— Etter at Sjøforsvaret mottok de ni moderne minesveiperne, ble det ikke igjen prosjektmidler til å skaffe reservedeler. KNM Orkla brant opp høsten 2002. Dermed hadde vi åtte mineryddere igjen. I og med at vi ikke hadde prosjektmidler til reservedeler, har vi kannibalisert KNM Glomma og KNM Rauma. Med andre ord har vi fjernet deler fra disse fartøyene for å sikre reservedeler til de 6 minesveiperne som er operative. KNM Rauma og KNM Glomma er ikke seilbare etter at mye utstyr er fjernet fra dem. De ligger nå til kai ved Haakonsvern. De to skipene har seilt vel 500 timer til sammen, sier Finseth.

— Stortinget vedtok i juni i fjor - etter forslag fra meg - at Norge skal beholde seks minesveipere i operativ drift, legger han til. - Etter min mening var det en god og riktig beslutning. Min oppgave er å iverksette denne beslutningen. De seks fartøyene skal oppgraderes blant annet med hensyn til helse, miljø og sikkerhet, brannsikring og paneler for kommandokontroll. Vi gjør nå et krafttak for å finne midler til dette, slik at de seks minesveiperne blir en skikkelig del av Marinen, sier Finseth.

Ut av Marinen

— Hva skal skje med KNM Rauma og KNM Glomma?

— De vil bli utfaset av Sjøforsvaret i løpet av 2005, sier han. - De vil bli overført til Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO). Før det skjer, skal vi fjerne enda flere deler fra de to fartøyene. FLO vil vurdere flere alternativer for fartøyenes videre skjebne. Enten kan de bli brukt til å forsyne Sjøforsvaret med ytterligere reservedeler. Ett alternativ kan være at de blir skrotet, et annet at de blir solgt eller leaset ut til andre land. Vi vet at det finnes land som er interessert i både å kjøpe og leie slike fartøyer, sier admiral Jan Eirik Finseth.