Tall som VG har hentet inn fra Kripos og Follo politidistrikt, viser at etterforskningen så langt har kostet 2,2 millioner kroner. Men resultatene uteblir. «Lommemannen», som er ettersøkt for overgrep mot nesten 130 barn, er fortsatt på frifot.

Politioverbetjenten som leder etterforskningen, Håvard Aksnes, sier politiet har de ressursene de trenger, men at mannen er svært vanskelig å spore opp.

– Utfordringene er av faglig art. Det er en uhyre omfattende etterforskningssak, hvor mange av overgrepene strekker seg flere år tilbake i tid, sier han til avisen, og legger til at «Lommemannen» er vanskelig å få fatt i ettersom han hele tiden oppsøker nye steder og etterlater få spor.

– Det eneste som kan føre til en pågripelse av «Lommemannen» er systematikk og stayerevne – i tillegg til at han kan ha uflaks når neste overgrep begås, sier Aksnes.