I Teleklagenemnda er klager på tellerskritt til tre fjerntliggende steder som Diego Garcia, en øygruppe i Det indiske hav, Seychellene eller Guyana gjengangere.Klagerne viser til at ingen har ringt numrene. Det stemmer ofte ettersom tellerskrittene er oppstått fordi noen som bruker telefonen er kommet inn på en pornoside på internett og blitt koblet videre til dyre servere i disse landene. Det koster gjerne 20 — 25 kroner i minuttet å bruke disse serverne.Det blir ofte opplyst diskret eller med små bokstaver at kunden kobles opp til en utenlandsk internett-server, noe de færreste legger merke til. Når regningen kommer, er det nesten umulig å få medhold i Teleklagenemnda, ettersom telefonen faktisk har vært i bruk og disse numrene er ringt.Teleklagenemnda ble opprettet i august i fjor. Av 195 saker som ble behandlet fra august i fjor til juni i år, har bare 11 saker gått i klagerens favør. I seks av sakene er det gitt delvis medhold.Også når man er inne på sider som inneholder film og musikk kan man risikere å bli viderekoblet til servere som tar høy minuttpris.For å unngå å komme inn på slike sider, kan telefonen sperres for utenlandssamtaler, eller man kan få en kode for å benytte utenlandske tellerskritt.