— Vi har hatt noen samtaler med ansatte som har muslimsk bakgrunn, og valgte å si eksplisitt at hans holdninger ikke er ledelsens syn, sier stabssjef Svein Rollvik til NTB.

Mandag formiddag fikk Rollvik ikke gjort stort annet enn å snakke med journalister, etter søndagens avsløring i Aftenposten. FFI-forsker Jarle Synnevåg er en av Forsvarets fremste eksperter på elektronisk krigføring. På Internett sprer han budskapet om at muslimer bør mobbes og trakasseres. En av uttalelsene er at muslimer ikke er til å stole på "før de er seks fot under jorden".

Sjokkert

Det skal ikke mye fantasi til for å forestille seg hva lunsjpraten på FFI dreide seg om mandag.

— Vi ble dypt sjokkert. Dette kom usedvanlig overraskende, og er veldig fremmed for hva vi står for. Synnevåg arbeider med rent tekniske problemstillinger, og har ikke gitt uttrykk for disse holdningene på jobben. Vi driver ikke med meningsovervåking, og jeg vet ikke hva vi skulle gjort for å oppdage dette, sier Rollvik.

Det er Forsvarets overkommando som har ansvar for å sikkerhetsklarere ansatte i FFI.

Skade omdømme

Stabssjef Rollvik er redd for at Synnevågs uttalelser kan skade FFIs omdømme utad.

— Disse forferdelige holdningene kan slå tilbake på oss, spesielt blant dem som ikke kjenner oss godt. De som har mye med oss å gjøre, vet bedre enn som så, sier han.

FFI har 500 ansatte, og Rollvik kjenner ikke Jarle Synnevåg personlig. Synnevåg sa selv opp sin stilling fredag, etter at han ble klar over at Aftenposten ville skrive om saken.

Jarle Synnevåg har tre måneders oppsigelsestid i FFI. Den eneste begrensningen er at han ikke skal opptre utad med foredrag eller lignende i oppsigelsestiden.

— Fikk han beskjed om at han ville bli sagt opp dersom han ikke sa opp selv?

— Det vil jeg ikke kommentere. Det er en samtale mellom ham, direktøren og avdelingssjefen som vi ikke refererer fra, sier Rollvik.