Harald Hove var først ut da organisasjonsdebatten startet på Hotel Scandic i Bergen. Han refererte til det Sponheim hadde sagt til fylkesårsmøtet i talen lørdag. Lars Sponheim la bl.a. ut om hvordan han i årene på Stortinget og regjeringen hadde følt stor ensomhet og savnet nødvendig støtte fra lokallaget sitt. Sponheim satt på Stortinget fra valget i 1993.

— Jeg var selv fylkesleder i Hordaland Venstre i perioden 1994-98. Av den grunn føler jeg meg dypt krenket av det Sponheim sa. Andre har også grunn til å føle seg krenket. For eksempel Kjell Alvheim og Gunn-Vivian Eide, som gjorde flere forsøk på å komme i dialog, men uten å få det til, sa Harald Hove.

Forventer raushet

— Og hva med May-Britt Vihovde, som sitter på Stortinget. Hennes innsats for partiet ble ikke nevnt med et ord av Sponheim. Noe av det man venter av en partileder er raushet, og gjerne også mer raushet enn man kanskje fortjener, sa Hove til en forsamling som satt på nåler.

Lars Sponheim selv satt på bakerste rad og så ned i bordplaten.

— Jeg hadde også min periode på Stortinget. Sammen med fylkesledervervet tok dette mye tid og kostet meg svært mye personlig. Samtidig var det politisk svært givende. Jeg vet at arbeidet på Stortinget og i regjeringen også ga Lars Sponheim svært mye. Samtidig føler jeg at han søkte ensomhet og på en måte dyrket en rolle.

Fortroligheten borte

Hove fortsatte med å minne om at Venstre gjorde sitt beste valg på lenge i 1995, før Sponheim avløste Odd Einar Dørum som partileder. Deretter har partiet stort sett bare opplevd nedgang.

— Som partileder har Lars Sponheim åpnet manges øyne for Venstre, men i dag er jeg dessverre redd for at mange stenges ute fra partiet, sa Harald Hove.

Han gjorde også oppmerksom på at han for to år siden hadde oppfordret Lars Sponheim direkte om å trekke seg som partileder.

— Det kostet litt å si dette under debatten?

— Ja, og jeg innrømmer at jeg var sterkt i tvil om jeg burde holde dette innlegget til fylkesårsmøtet, sier Harald Hove til Bergens Tidende.

— Er du bitter på Lars Sponheim?

— Nei, det er jeg ikke. Men man kan vel si det slik at den fortrolighet som var mellom oss tidligere, er borte, sier Harald Hove.

- Modig av Hove

Gunn-Vivian Eide brukte også tungt skyts mot Venstre-lederen.

— Jeg unner ikke Lars Sponheim det ettermælet han er i ferd med å få. Lars Sponheim er den første moderne landbruksministeren Norge har hatt. Men som partileder har han vist manglende evne til å gi ros når det går godt, og manglende evne til å gi støtte i dårlige tider, sa Gunn-Vivian Eide.

— Det er nok bitterhet ute i partiet mot Lars Sponheim. Svært mange ser det slik at han fikk en siste sjanse til å gjenreise partiet for to år siden. Og så trosser han seg til en ny periode, sier Gunn-Vivian Eide til BT.

— Hva er din reaksjon på det Harald Hove sa?

— Det var modig gjort av Harald Hove. Han har hatt det svært tungt.

— Hvordan blir det å drive valgkamp for Venstre etter dette?

— For mange blir det vel med knyttede never i bukselommen?

- Tåler å høre det

Som sistemann på talerstolen i organisasjonsdebatten, fikk Lars Sponheim selvfølgelig anledning til å svare på all kritikken.

— Det er få som til de grader får utlevert sine personlige egenskaper i den offentlige debatten. Men jeg tåler alt som er blitt sagt, sa Lars Sponheim. Han ga uttrykk for at han hadde en annen virkelighetsoppfatning både av det som Harald Hove og Gunn-Vivian Eide hadde sagt. Han kunne heller ikke se at motstanden mot ham i partiet var så stor som flere hadde påstått. På den annen side mente Lars Sponheim at han allerede hadde kommet godt i gang med å forbedre seg i rollen som partileder.

— Mitt erklærte mål for Venstre er at vi etter neste valg skal være etablert godt over sperregrensen, sa Lars Sponheim.

OPPGJØR: Tidligere fylkesleder i Hordaland Venstre, Harald Hove, tok et oppgjør <p/> med Lars Sponheim under fylkesårsmøtet i går.<p/> FOTO: HELGE SUNDE