Deretter entret Kirkemos yngstedatter, Synøve Pedersen (tidligere Kirkemo), vitneboksen, og ga en tilsvarende ufordelaktig forklaring om søsteren Kristin.

Forklaringene i Nes herredsrett mandag demonstrerte med all tydelighet familiesplittelsen Orderud-drapene har etterlatt seg. Selv om verken Sverre Kirkemo eller Synøve Pedersen sa at de kunne tro at noen av deres egne kunne stå bak drapene, viste de helt klart at de hadde tatt parti for hver sin side.

Manipulerende Sverre Kirkemo sa at han ikke lenger hadde kontakt med datteren Veronica Orderud, men at dette ikke var etter hans ønske. Kirkemo uttrykte stor bitterhet over at han som hadde hjulpet datteren og svigersønnen så mye på Orderud gård, ikke lenger var velkommen på gården, som han sa.

Han benektet også at det dårlige forholdet kan forklares i at blod er tykkere enn vann. Kirkemo er adoptivfar til Veronica Orderud, mens Kristin Kirkemo Haukeland er hans kjødelige datter.

Vedlikeholdslederen ga et bilde av datteren Veronica som svært manipulerende. Mens Veronica Orderud både i politiavhør og i retten har sagt at hun har hørt faren si at «det er forunderlig hvor mye Kristin vet om Anne Orderud Paust og hennes familie», sa Sverre Kirkemo at dette var noe han aldri har sagt.

— I ettertid har jeg kommet til at dette er ting som Veronica har sagt til meg på kjøkkenet på Orderud gård. Når jeg har gått tilbake og tenkt på dette, har jeg kommet til at dette ikke er mine ord, men ord som Veronica Orderud har sagt til meg og siden overdratt til meg som mine ord, sa Sverre Kirkemo.

Kirkemo forklarte seg også om tiden på Orderud gård rett etter drapene.

— Det var sånn at vi ikke kunne snakke om saken inne på Orderud gård fordi Per var redd for at vi ble avlyttet, sa han.

Tok regi Ifølge Kirkemo forsøkte dessuten ekteparet Orderuds advokat i gårdssaken å ta regi allerede samme dag som drapene ble kjent.

— Rolf Nybakk sa at ingen skulle snakke med pressen fordi alt som skulle sies skulle han ta seg av. Han begynte også å jobbe med å skaffe advokater som kunne representere de forskjellige, sa Sverre Kirkemo.

Han sa også at advokat Nybakk flere ganger hadde ringt ham dagene etter drapene.

— Han ville ha tak i Kristin på vegne av Per og Veronica fordi at de var bekymret for Kristin etter at hun hadde vært i avhør, sa Kirkemo.

Etter pågripelsene tok advokat Nybakk igjen kontakt med Sverre Kirkemo, ifølge Kirkemos forklaring. Denne gang for å få ham som far til å påvirke sin datter til å endre sin forklaring.

— Han ville ha meg til å påvirke Kristin til å tilpasse sin forklaring til å stemme med familien Orderuds, fordi saken da ville stå i et bedre lys, sa Sverre Kirkemo, som også sa at Nybakk hadde kalt Kristins forsvarer, advokat Tor Kjærvik for en «forbanna tosk».

«Det er meg» Da Sverre Kirkemo tok plass i vitneboksen gjorde han det uten å se i datteren Veronicas retning. Annerledes var scenen da Synøve Pedersen, lillesøster til både Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland, forklarte seg noen timer senere.

Hun sa at hun hadde veldig god kontakt med søsteren Veronica og svogeren Per, men ingen kontakt med søsteren Kristin.

Synøve Pedersen, ville heller ikke gi søsteren Kristin Kirkemo Haukeland noe alibi for drapsnatten. Ifølge Kristin Kirkemo Haukeland kjørte hun aviser drapsnatten, men dette sa søsteren at hun var usikker på.

Sikker var hun imidlertid da hun forklarte seg om sin søster Kristins reaksjon da hun fikk høre at drapssaken var slått opp i TV-nyhetene.

— Hun sa «Det er meg, det er jeg som er nyhetene». Jeg ble helt kvalm, sa Synøve Pedersen, som sa at hun ikke hadde spurt hva søsteren mente med dette fordi hun var i sjokk.

Juleselskapet På aktors spørsmål om hvorfor hun først løy om dette i politiavhør, sa Synøve Pedersen at hun hadde gjort dette for å beskytte søsteren.

— Men senere ville du ikke beskytte Kristin? spurte Thue.

— Nei, for da hadde jeg hørt hva hun sa om juleselskapet, og det stemmer ikke med hva jeg opplevde i selskapet, og jeg var jo der, sa lillesøsteren.

— Men du var ikke der hele tiden, repliserte Thue.

— Nei, men det som ble sagt om juleselskapet hadde faktisk en betydning. Derfor fortalte jeg dette, sa Synøve Pedersen.

Søsteren Kristin Kirkemo Haukeland sier at det var i det meget omtalte juleselskapet at Veronica og Per Kristian Orderud og Lars Grønnerød planla trippeldrapet på Orderud gård.

NTB