Det hevder Nordsjødykkeralliansen.

I går leverte alliansens talsmann, Tom Eng, inn en utvidet stevning med krav om at Staten dømmes for en rekke brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FN-konvensjonen.

Ikke juridisk ansvarlig

– Vi mener å kunne dokumentere at Staten visste hvor risikofylt pionerdykkingen var. Derfor dreier dette seg om det groveste overgrepet mot grunnleggende menneskerettigheter som vi noen gang har sett i Norge, sier advokat Marius Reikerås.

Stortinget har tidligere gitt dykkerne økonomisk erstatning, men sa samtidig at Staten ikke hadde noe juridisk ansvar for skadene dykkerne fikk. Dykkerne betrakter dette som et nytt overgrep. Det er grunnen til at de nå går til sak.

– Får vi bevist det juridiske ansvaret, blir Staten også erstatningspliktig, påpeker advokat Reikerås.

Eksperimenter på Nutec

Dykkernes prosesskriv teller 260 sider. 2000 dokumenter ligger som bilag. Stevningen omfatter 212 navn. De fleste av disse er pionerdykkere fra 70-tallet, her er noen etterlatte og også noen historier fra nyere tid.

– Blant saksøkerne er det dykkere som ble utsatt for eksperimenter gjennom forsøksdykk på Nutec i Bergen i 2002. De gikk ned på 360 meters dyp, og pådrog seg skader, opplyser Reikerås.

Oljedirektoratet hevdet i årevis at dykk ned til 400 meter var forsvarlig. I dag går grensen ved 180 meter.

Skjenket fulle

Deler av prosesskrivet bygger på Knut Ørjasæters bok «Dykkerne – ofret i rikets interesse», som utkom i sommer. Han skriver blant annet at forsøksdykkerne ble skjenket fulle rett etter dykk, noe som gjorde det umulig å kontrollere virkningen av dykkene. Han skriver også om det han mener er et mønster av bevisst underrapportering av nestenulykker, ulykker og dødsfall.

Saken starter i Oslo tingrett 27. februar. 70 vitner er innkalt, deriblant statsminister Jens Stoltenberg, Gro Harlem Brundtland, tidligere olje— og energiminister Gunnar Berge og Hydros konsernsjef, Eivind Reiten.

Vinner ikke nordsjødykkerne frem i denne omgang, vil saken bli ført inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

DOKUMENTER I BUNKEVIS: Tidligere dykker og talsmann for Nordsjødykkeralliansen, Tom Engh, legger leverer inn dokumentene til Oslo Tingrett. I bakgrunnen advokat Marius Reikerås.
Bjelland, Håvard
212 NAVN: Nordsjødykkeralliansen stevner staten.Tidligere dykker og talsmann for Nordsjødykkeralliansen, Tom Engh, foran Oslo Tingrett etter å ha levert stevningen.
Bjelland, Håvard