— Det viktige er ikke beløpet i seg selv, men at nordsjødykkerne får en hjelp som gjør at de kan klare seg, og som samtidig innebærer at de får en honnør. Det skal vi bidra til, sier arbeids- og administrasjonsminister Norman til NRK.

Nordsjødykkerne reagerte med skuffelse da det mandag kom fram at arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman ikke vil gi dem penger fra Statens petroleumsforsikringsfond.

Norman begrunnet dette med at fondet ble laget for å dekke statens ansvar knyttet til statens direkte økonomiske eierinteresser i Nordsjøen.

Loven Stortinget har vedtatt for dette fondet, tillater ikke utbetalinger til nordsjødykkerne, mener Norman.

— Derimot har staten mange andre penger. Vi er innstilt på at nordsjødykkerne skal få en skikkelig behandling, at de skal få en kompensasjon for den store innsatsen de har gjort. Vi skal på alle måte prøve å hjelpe dem, sier Norman.

Neste uke legger regjeringen frem en stortingsmelding om Nordsjødykkerne. Der vil regjeringen ifølge Norman foreslå at dykkerne får en engangsutbetaling som en kollektiv honnør for innsatsen de har gjort for Norge, og hvor de også får bistand til de personlige problemene som veldig mange av dem har som følge av skadene de ble påført i Nordsjøen.

Victor D. Norman.
Foto: Scanpix