ØYULF HJERTENES

Det sier valgforsker Frank Aarebrot. Han tror homoadopsjon blir en merkesak i forhold til homofile velgere foran valget neste høst.

— De homoseksuelle som velgergruppe er interessant, noe partiet Høyre tidligere har merket seg, påpeker Aarebrot.

Stortinget er i dag delt i spørsmålet om homofile kan få adoptere. Ap, SV og V er for, mens KrF og Frp etter alt å dømme er imot.

«Superhomoer»

Høyre vil trolig fristille sine representanter. Det samme vil Senterpartiet.

— Det nye er at superhomoer som Arve Juritzen har lagt seg ut i den offentlige debatten. Dersom saken utsettes, blir dette en interessant del av valgkampen, sier Frank Aarebrot.

Kampen er i dag så jevn at Sps to representanter fra Hordaland og Sogn og Fjordane, prest Rune Skjælaaen og Jorunn Ringstad, kan bli tungen på vektskålen.

I dag er begge mot at homofile kan få adoptere.

Jorunn Ringstad stemte nei da saken var oppe på partiets landsmøte i 2001. Hun har ikke forandret mening siden den gang.

Stortingsrepresentanten sier hun fikk mye støtte etter at saken var opp på landsmøtet. Med knapp margin gikk møtet inn for at homofile kunne få adoptere. Ringstad var i mindretallet.

Sterke reaksjoner

— Jeg fikk mye telefoner etter dette, særlig fra folk på Vestlandet. Reaksjonene var sterke, og mange støttet mitt syn. Etter landsmøtet har ikke denne saken vært særlig mye diskutert i partiet, sier Ringstad.

Hun mener både Senterpartiet og de andre partiene bør ta seg bedre tid til å diskutere saken istedenfor å kjøre den gjennom i høst.

Frank Aarebrot tror Barneombudets skepsis mot å bruke barn og adopsjonsspørsmål som middel i kampen for homofiles rettigheter veier tungt for at saken trolig blir utsatt.

For Sp åpner dette for muligheten til å bruke saken for å markere seg i valgkampen.

— Senterpartiet kan her enten slåss om velgerne til KrF eller om velgerne til SV og Ap. Teoretisk sett kan det tenkes at Jorunn Ringstad og Rune Skjælaaen blir tungen på vekstskålen, men Høyres rolle er vel så interessant, understreker valgforskeren.

— Oslo Høyre har jo tidligere markert seg som homopartiet, påpeker han.

- Trenger tid

Leder av Stortingets familiekomité, Sonja Sjøli (H), mener det er fornuftig å vente med å ta saken opp i Stortinget. Hun tror mange partier trenger mer tid til å diskutere spørsmålet.

— Dette er ingen hastesak. Det er mye følelser i denne saken, og jeg tror det er klokt at vi bruker den tiden som er nødvendig. I slike verdispørsmål er det viktig å vise respekt for hverandres synspunkter, sier Sjøli.

— Hvordan vil spørsmålet om homoadopsjon slå ut for Høyre i valgkampen?

— Det vil jeg ikke forskuttere. Det viktige nå er å gi spørsmålet en grundig og god behandling.

INTERESSANT: Valgforsker Frank Aarebrot tror homoadopsjon blir en interessant del av valgkampen neste år. - Det nye er at superhomoer som Arve Juritzen og andre har lagt seg ut i den offentlige debatten, sier Aarebrot. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ