Borettslaget på Skjetten i Akershus vedtok i april 2003 at rekkehusene skulle beises. En av beboerne nektet å delta på dugnaden. Han mente i stedet at vedlikeholdet burde finansieres gjennom økt husleie. Da fristen gikk ut og Skjetten-mannen fremdeles ikke hadde malt boligen sin, fikk borettslaget et malerfirma til å gjøre jobben, melder NRK.

Regningen på 18.848 kroner ble sendt til beboeren, som nektet å betale. Tvisten kom opp for tingretten etter først å ha vært innom forliksrådet i Skedsmo. Beboeren tapte saken og måtte også svare for saksomkostningene på 30.000 kroner.

Beboerne anket enda en gang, og nå kommer saken opp for Eidsivating lagmannsrett. Ifølge NRK skal de totale saksomkostningene nå ha steget til mellom 100.000 og 150.000 kroner.