Det er tatt prøver av duene som er sendt til England for videre undersøkelser. Sikker tilbakemelding på om dyreholdet er smittet av sykdommen eller er syke av noe annet, kommer først om to uker. Dyreholdet i Hole består av fire moskusender, 20 dverghøns og opprinnelig 80 duer, hvorav 50 nå er døde eller avlivet på grunn av sykdom. Ingen av dverghønsene har vist tegn på å være syke. Statens dyrehelsetilsyn har bestemt at de resterende fuglene skal avlives for å motvirke eventuell smittespredning. Helsetilsynet forsøker også å finne ut hvordan duene kan ha blitt infisert av sykdommen. Newcastle disease er en svært smittsom virussykdom som kan ramme alle typer fugler, men ikke andre husdyr eller mennesker. Det eneste tidligere påviste tilfelle av Newcastle disease i Norge var i 1997 på Finnøy i Rogaland. Sykdommen forekommer ellers i de fleste europeiske land, og er i de senere årene påvist både i Danmark, Sverige og Finland.