Sløve kunder er god butikk for bankene. Særlig på kontoen arbeidsgiver overfører lønnen din til, har du nesten ingen rente. På denne kontoen har heller ikke rentene fulgt styringsrenten oppover.

Legg til utstrakt bruk av gebyrer, kostnader knyttet til bankenes såkalte fordelsprogrammer og ikke minst prisstigning, og mange betaler mer for å ha pengene i banken enn de får i rente.

Én telefon — høyere rente

— Mange, særlig eldre, har stor lojalitet til banken sin, eller de lever i den villfarelse at de får bedre betingelser enn de faktisk har, sier studierektor og advokat Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI. Han er diplomøkonom i bank og finans.

Han sier at mange ikke bryr seg om å sjekke om det vil lønne seg å flytte pengene til en annen type konto eller en annen bank.

— Nylig så jeg på rentevilkårene til en eldre kvinne med over én million kroner på konto i sin bank. En telefon til banken var nok for å få opp sparerenten med ett prosentpoeng, som betyr 10.000 kroner mer i renteinntekter på årsbasis, sier Hveem.

Han legger til at kvinnen kunne fått enda et halvt prosentpoeng høyere rente ved å bytte bank, men det ville hun ikke.

Ifølge advokaten er det også mange eldre som ikke forhandler med banken for å få bedre betingelser. Han sier også at mange ikke bryr seg fordi det står små beløp på slike kontoer.

— Hvorfor har flere banker lønnskontorente nesten på null?

— Bankene skal tjene penger, og betaler ikke mer enn de må. De tjener stort på kundenes mangel på rentebevissthet, og får selv milliongevinst som tusenvis av kunder dermed går glipp av, sier Hveem.

- Bruk flere banker

Han forteller at de store bankene rett og slett ikke trenger å gjøre noe med rentene.

— DnB NOR, som har 600.000-700.000 lønnskontokunder, er aldri best på rente, men har en meget gjennomtenkt strategi i sin rentesetting. De mister gjerne noen bevisste lønnskontokunder, som søker bedre rente i andre banker, men beholder de store massene.

For mange utgjør ikke en litt lavere rente på lønnskontoen mange kroner. Men for bankene, som har flere hundre tusen kontoer, blir det store beløp.

Hveem sier bankene forsøker å binde kundene til seg gjennom fordelsprogrammer og kundeturer og arrangementer.

— Hva er det viktigste kunden kan gjøre for å få en mer smart bruk av banken?

— Kundene må våkne opp, og tenke gjennom om de vil leve med tapet de får ved ikke å bytte bank, sier Dag Jørgen Hveem.

Han anbefaler å bruke flere banker samtidig. For eksempel, sier han, bør ikke kunder som sparer i fond automatisk velge der deres egen hovedbank tilbyr, men fondene som har levert best over tid.

— Man kan ha én hovedbank for sparing, én for daglige banktjenester, gjerne gebyrfri, og en bank der man har lån, med tilknyttet konto for belastning av renter og avdrag, sier Hveem, og legger til at det krever litt tid å være en bevisst forbruker.

Stavanger Aftenblad / Bergens Tidende

KJENNER IKKE RENTEN: Mange tror de har bedre rentebetingelser i banken sin enn de egentlig har, sier studierektor Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI. Han har fulgt renteutviklingen tett de siste 15 årene. FOTO: TROND SVENNINGSEN
Dag-Henrik Fosse