Mens nordmenn flest mesker seg med pinnekjøtt, svinneribbe og skinke i julehøytiden, har Dyrevernalliansen beregnet hvor hvor mye en gjennomsnittsnordmann fortærer og forbruker av husdyr og vilt i løpet av livet. Her er konklusjonen:

  • Vi spiser syv storfe, 24 griser, 633 kyllinger, 21 sauer, 12 kalkuner, egg fra 40 høns – totalt 755 dyr hvis vi også inkluderer storvilt og småvilt i regnskapet. I tillegg konsumerer vi sannsynligvis flere hundre fisker hver. Statistikken stanser ikke her, for Dyrevernalliansen inkluderer både pelsdyr og forsøksdyr i sitt etiske regnskap.
  • For hver av oss forskes det på gjennomsnittlig 10 forsøksdyr i løpet av vår levetid.
  • Det oppdrettes i snitt 12 pelsdyr per nordmann.

Det meste går til eksport.

Dyrevernalliansen hevder statistikken viser at hver og én av oss er direkte ansvarlige for livet til over 1000 dyr, og indirekte ansvarlig for mange tusen flere. — Vi er ansvarlige for at de dør, og ansvarlige for hvordan de lever, mener organisasjonen. Men Dyrevernalliansen krever ikke at vi alle bli vegetarianere, men at vi reduserer kjøttforbruket til fordel for mer frukt og grønt.

— Vi har laget dette regnestykket for å vise at dyrevern angår oss alle, sier juridisk rådgiver Live Kleveland Karlsrud i organisasjonen. Hennes juleønske er at vi blir flinkere til å kjøpe økologiske kjøtt- og melkeprodukter, egg fra frittgående høner, dropper pelsplagg og unngår kosmetikk som er testet på dyr.