DAG-HENRIK FOSSE

JON INGEMUNDSEN (foto)

— Sørg for at du ikke får økonomiske problemer i tillegg når du blir syk eller du blir ufør etter en ulykke, sier Kjell Ivar Ueland, markedssjef i DnB Nor. Han understreker at vi har et forsikringsvesen som kan ta den økomiske risikoen du ikke vil ta selv, og at det er viktig å ha en skikkelig uføredekning. I verste fall kan du bli minstepensjonist.

Mange uten forsikring

Flere hundre tusen yrkesaktive er ikke forsikret mot varig nedsatt funksjonsevne. - Vi er langt flinkere til å forsikre bil, hus og gjenstander, sier Ueland, som mener det viktigste vi gjør når vi vurderer egne forsikringer er å tenke gjennom hvor mye vi tåler å gå ned i inntekt hvis vi blir syke.

— Hvor stor egenandel har du på deg selv?, utfordrer Ueland, og definerer egenandel på eget liv som summen av tapt inntekt ved uførhet. For de fleste vil det være temmelig mye.

Egenandel på deg selv

— En som blir ufør i ung alder, for eksempel som 30-åring, som tjener gjennomsnittlig 350.000 kroner i året frem til pensjonsalder, kan plutselig få redusert inntekten med 119.000 kroner fordi han har en pensjonavtale som sikrer 66 prosent av inntekten ved uførhet. Frem til pensjonsalder er inntektsbortfallet 4,4 millioner kroner. En som bare har 60 prosent av lønnen i pensjon vil miste 5,2 millioner kroner fra årene 30 til 67 år. Dette er en høy egenandel på seg selv, fremholder markedssjefen.

Blir du ufør og har 350.000 kroner i årlig lønn uten andre uføreforsikringer, får du 183.800 kroner fra Folketrygden. Har du kollektive ordninger på jobben som gir 60 eller 66 prosent får du enten 210.000 kroner eller 231.000 kroner, inkludert ytelsene fra Folketrygden.

Slik sikrer du deg

En enkel måte å sikre seg økonomisk ved å få høyere ytelser, kan være en uføreforsikring som kalles uførerente, som gir en månedlig utbetaling ved uførhet frem til 67 år, eller du kan tegne en forsikring som heter uførekapital. Den gir engangsutbetaling ved varig sykdom og ved mer enn 50 prosent uførhet inntil man fyller 60 år.

En 40-åring (mann) kan sikre seg en månedlig tilleggsutbetaling på 6000 kroner ved å betale 4700 kroner for forsikringen årlig.

Hvis vedkommende har 66-prosentsordningen gjennom arbeidsgiver, gir merinntekten på 72.000 kroner en totalinntekt på 303.000 kroner, vel 87 prosent av full lønn. Den private pensjonsinntekten kan alene gi nok utbetalt til å betjene et lån på halvannen million kroner.

Viktig å starte tidlig

— Det er viktig å vurdere den økonomiske situasjonen tilpasset de ulike livsfasene vi er i, sier Ueland. - En 25-åring vil vurdere behovet for ytelser annerledes enn en 40- eller 50-åring. Og jo nærmere vi kommer pensjonsalder, jo mer aktuelt blir det å ta en større risiko selv. Eksempelvis ved å være selvassurandør og bruke egne midler til sparing.

— Start tidlig, gjerne allerede som 15-16-åring, og kjøp forsikringer i ung alder hvis du kan, råder Kjell Ivar Ueland. - Da er forsikringene billigst, og det er som regel ikke vanskelig å få forsikring av helsemessige årsaker. Vi vet aldri når vi kan rammes av sykdom eller ulykke, og helsemessige plager seinere i livet kan føre til at man ikke får kjøpe uføreforsikringer.

- PASS PÅ UFØREDEKNING: - Vi er langt flinkere til å forsikre bil, hus og gjenstander, sier Kjell Ivar Ueland, markedssjef i DnB Nor, som mener at det er viktig å ha en skikkelig uføredekning.