Selv om Husleieloven gjelder uansett om du har inngått skriftlig avtale eller ei, så står du sterkere, og forholdet blir enklere for alle parter, om du har en skriftlig kontrakt med huseier. Her skal vi ta for oss noen av punktene i loven når det gjelder økonomi.

Husleie: Strøm eller annen oppvarming kan komme i tillegg til selve husleien, men andre tillegg er ikke tillatt. Har du felles strømmåler med utleier kan du kreve egen måler. Det kan avtales at husleien skal betales forskuddsvis, men maksimalt for én måned. Du har rett til å betale leien gjennom bank, og det er tryggest. Betaler du likevel kontant, så krev kvittering! Oppstår det mangler i leiligheten som utleier ikke utbedrer, kan du kreve avslag i leien. Det gjelder også hvis leiligheten ikke er klar for overtakelse ved avtalt dato.

Husleieøkning : Utleieren har ikke lov til å øke husleien kraftig. Utleieren kan tidligst regulere husleien ett år etter siste regulering. Husleien kan ikke økes med mer enn konsumprisindeksen. Du skal ha skriftlig varsel minst en måned før økningen. Utleieren kan kreve depositum som sikkerhet for eventuelle skader på leiligheten eller utestående husleie. Det kan maksimalt tilsvare seks månedsleier. I stedet for depositum, kan utleier kreve garanti, av for eksempel banken eller arbeidsgiveren din. Garantibeløpet kan heller ikke overstige seks månedsleier, eventuelt kombinert med depositum. Sperret konto: Depositum skal stå på en egen konto med begges navn. Det er ulovlig, og kan være straffbart, av utleieren å sette depositum-pengene inn på sin egen konto. Mange banker krever skriftlig husleiekontrakt, som er en ekstra sikkerhet for deg. Ingen av dere skal disponere kontoen fritt uten den andres samtykke under leieperioden. Du har krav på rentene, og du kan når som helst kreve dem utbetalt. Når leieperioden er over, skal banken utbetale depositumet til deg hvis utleier er enig. Mener utleier at du skylder penger for utestående husleie eller skader, skal banken holde igjen dette beløpet, såfremt du ikke protesterer.